Koordinace návštěv po dobu nouzového stavu na Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče 48

15. 12. 2020

V návaznosti na krizové usnesení Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020 upravujeme režim návštěv na Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče 48 následujícím způsobem: 

Pro uskutečnění návštěvy je návštěvník povinen:

Personál oddělení si může pro ověření identity návštěvníka vyžádat k nahlédnutí jeho osobní doklad.

 • Doba návštěv 14.00 - 16.30 hodin.
 • Přítomnost nejvýše dvou osob u pacienta ve stejném čase.
 • Nedoporučují se návštěvy dětí do 10 let věku.

Při vstupu na oddělení:

 1. Proveďte dezinfekci rukou.
 2. Personál vám změří tělesnou teplotu (nad 37O C se kontaktní návštěva neumožní).
 3. Personálu aktivně nahlaste, že nemáte symptomy onemocnění COVID-19
  (kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýmu, ztrátu chuti a čichu) nebo nařízenou karanténu.
 1. Do knihy návštěv se provede evidence + záznam o doložení testu/potvrzení
 2. PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY MĚJTE NASAZENÝ VLASTNÍ DOPOSUD NEPOUŽÍVANÝ RESPIRÁTOR MINIMÁLNĚ TŘÍDY FFP2 NEBO NK95 BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU
 3. Na dvoulůžkových pokojích jsou lůžka oddělena závěsem, zdržujte se prosím v tomto vymezeném prostoru

Před odchodem z oddělení proveďte dezinfekci rukou.

Ve výjimečných individuálních případech určuje podmínky návštěv ošetřující lékař /sestra (čas a délku návštěvy, počet osob …).

Děkujeme Vám, že nám pomáháte chránit naše pacienty i personál.