II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická poskytuje následující péči:

  • péči o nemocné v oboru všeobecně interním - v těsné spolupráci s Oddělením urgentního příjmu a specialisty z dalších klinických pracovišť
  • péči o v oboru geriatrie - zajišťujeme péči o nemocné vyššího věku (nad 65 let věku)

SPECIALIZOVANOU PÉČI V OBORECH

  • gastroenterologie a hepatologie- provádíme diagnostiku a léčbu chorob v celém rozsahu oboru gastroenterologie a hepatologie, včetně diagnostiky maligních procesů v oblasti trávicího traktu; jsme centrem pro biologickou léčbu nespecifických střevních zánětů a virových hepatitid; jsme koordinujícím centrem Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v ČR pro Olomoucký kraj; zajišťujeme podávání parenterální a enterální výživy v sociálním prostředí
  • endoskopické vyšetřovací a léčebné metody - provádíme veškeré diagnostické i terapeutické endoskopické výkony v oblasti celého rozsahu trávicí trubice, včetně ERCP, balonové i kapslové enteroskopie a endosonografie, funkčního vyšetření horní části trávicího traktu – ph-metrie a manometrie; zajišťujeme nepřetržitou 24hodinovou endoskopickou službu pro spádovou oblast. Od 1. 1. 2023 jsme držiteli statutu Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii (podrobnosti).
  • vysoce specializovanou komplexní péči o pacienty v akutním ohrožení života (akutní krvácení do trávicího traktu, onemocnění jater, slinivky, žlučníku a žlučových cest, intoxikace, rozvrat vnitřního prostředí, plicní embolie, apod.) s možnou návazností na další specializovaná pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc
  • geriatrie - poskytuje ústavní a ambulantní léčebnou péči v oboru geriatrie a dlouhodobé ošetřovatelské péče. Jako pracoviště FNOL plní funkci zařízení nejvyššího typu pro oblast Olomouckého kraje a přilehlých částí okolních krajů, a to zejména poskytováním specializované a dlouhodobé ošetřovatelské péče vybraným pacientům.

Kde nás najdete