Konference PEG

Program konference a registrační formulář naleznete níže.

Live stream bude k dispozici na: https://cesnet.zoom.us/j/97775246083

Konference: „Komplexní pohled na perkutánní endoskopickou gastrostomii (PEG) a jejunostomii (PEJ)”

Pořadatel: II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc Odborný garant akce: doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické LF UP v Olomouci a FN Olomouc

Místo konání: II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc, posluchárny 1, 2, 3 v 1PP budovy Y. V případě nepříznivé epidemiologické situace konference proběhne formou on-line.

Datum konání: 26. 11. 2020 od 14:00 do 19:30 hodin

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.  Vzdělávací akce bude ohodnocena 5 kredity

NLZP: bude vydán doklad o účasti

Bez účastnického poplatku