Konference PEG 2022

Vážení,

letošní ročník Konference PEG na téma INDIKACE A PÉČE O PERKUTÁNNÍ ENDOSKOPICKOU GASTROSTOMII (PEG) A JEJUNOSTOMII (PEJ) U DĚTÍ A NOVOROZENCŮ – MEZIOBOROVÝ PŘÍSTUP se uskuteční v prostorách konferenčních sálů II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc.

Termín konání: 20. října 2022 od 14.00 do 19.00
Odborný garant: doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické LF UP v Olomouci a FN Olomouc

Program konference viz odkaz níže.
Další podrobnosti pro vás připravujeme

Záznam PEG konference z 14.10.2021