Konference PEG 2023

Podávání výživy a léčiv do sondy a PEG: Praktické dovednosti - rady a triky

Termín a místo konání:

  • 12. října 2023 od 14.00 do 19.00 hodin

  • Konferenční sály II. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc (budova Y)

 

Odborný garant:

  • doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc
  • Mgr. Lenka Šeflová, ČSLR, vrchní sestra II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc


Pořadatel:

  • Fakultní nemocnice Olomouc

Partneři

Hlavní partner

 
 
Partner  
 

Záznam PEG konference z 14.10.2021