Výuka

II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická je základnou pro výuku Lékařské fakulty a Fakulty zdravotních věd Univerzity Palackého v Olomouci v oborech:

  • všeobecné lékařství
  • zubní lékařství
  • dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých
  • ošetřovatelství
  • všeobecná sestra
  • porodní asistentka
  • fyzioterapie
  • radiologický asistent

Podrobnější informace, mimo jiné seznam garantů pro konkrétní obor, případně otázky ke zkouškám apod. najdete na www.upol.cz.

Klinika rovněž slouží k praktické výuce studentů středních a vyšších odborných zdravotnických škol v akreditovaných studijních programech a je akreditovaným pracovištěm pro odbornou praxi specializačního studia Ošetřovatelská péče v interních oborech.