Návod k fotodokumentaci ran

Sjednotit požadavky na pořizování fotografických záznamů ran a usilovat o jejich lepší kvalitu. Tyto dva nelehké cíle si stanovili autoři Návodu k fotodokumentaci ran, publikace, která vznikla díky spolupráci odborníků z Fakultní nemocnice Olomouc a České společnosti pro léčbu rány. Materiál je majoritně určen pro využití u lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb (nemocnice), kteří nemají k dispozici profesionální fotografické vybavení (např. SLR nebo jiné fotoaparáty s výměnnými objektivy s větší plochou čipu). Příručka pro fotodokumentaci ran je určena všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pořizují fotografické záznamy ran a poškození kůže a tkání. Jedná se o zjednodušené metodické pokyny, které by měly vést ke sjednocení požadavků na pořizování záznamů a jejich zkvalitnění.