Hojení ran v kostce 2023

ODBORNÁ KONFERENCE SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTI VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

Termín a místo konání:

 • 9. června 2023

 • Konferenční sály II. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické

 

TÉMATA KONFERENCE:

 • Onkologické rány u dětí všech věkových kategorií

 • Spinální problematika a poškození kůže u dětí všech věkových kategorií

 • Kazuistiky z praxe

 

Odborný garant:

 • Ing. Andrea Drobiličová, náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc, proděkanka pro praktickou výuku, FZV UPOL
 • prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., EPUAP a ČSLR, proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty Masarykova univerzita v Brně, přednostka katedry – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Masarykova univerzita v Brně
 • Mgr. Lenka Šeflová, ČSLR, vrchní sestra II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc


Pořadatelé:

 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
 • Česká společnost pro léčbu ran
 • Česká asociace sester – neonatologická sekce, pediatrická sekce


Akce je určena pro neonatologické a dětské sestry od začátečníků po experty.