Záznam konference

Hojení ran v kostce 2021 | 10. 9. 2021

POŘADATELÉ:

 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
 • Česká společnost pro léčbu ran
 • Česká asociace sester – neonatologická sekce, pediatrická sekce
 • Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester

Šestý ročník konference Hojení ran v kostce se bude věnovat následujícím tématům:

 • Žilní vstupy a poškození kůže
 • Výsledky průzkumu výskytu ran u novorozenců
 • Generické skupiny obvazových materiálů
 • Akutní a chronické rány u dětí různých věkových kategorií
 • Kazuistiky z praxe
 • Akce je určena pro neonatologické a dětské sestry od začátečníků po experty

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

PARTNER

 

SUBPARTNER