Hojení ran v kostce 2024

ODBORNÁ KONFERENCE SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTI VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

Termín a místo konání:

  • 7. června 2024

  • Konferenční sály II. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické

 

Odborný garant:

  • Ing. Bc. Andrea Drobiličová, MHA, náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc
  • prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., EPUAP a ČSLR, proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty Masarykova univerzita v Brně, přednostka katedry – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Masarykova univerzita v Brně
  • Mgr. Lenka Šeflová, ČSLR, vrchní sestra II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc


Pořadatelé:

  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • Česká společnost pro léčbu ran
  • Česká asociace sester – neonatologická sekce, pediatrická sekce


Akce je určena pro neonatologické a dětské sestry od začátečníků po experty.

Hlavní partneři

Partneři