Členění kliniky

AMBULANTNÍ ČÁST

VEDOUCÍ LÉKAŘ AMBULANTNÍ SLOŽKY KLINIKY
MUDr. Květoslava Aiglová, Ph.D, tel.: 588 44 3280

 • Úseková sestra ambulance: Mgr. Blanka Drexlerová, tel.: 588 445 252
 • Edukační sestra: Mgr. Lenka Neumannová
  • ordinační hodiny: pondělí - pátek 8:00 -14:30
  • tel: 588 445 300
 • Odběrová místnost
  • ordinační hodiny: pondělí – pátek 7.00 – 14:00
  • tel: 588 443 258
 • Všeobecná interní ambulance
  • ordinační hodiny: pondělí - pátek 8:00 - 15:00
  • tel.: 588 44 3280
 • Gastroenterologická ambulance
  • ordinační hodiny: pondělí - pátek 8:00 - 15:00
  • tel.: 588 44 3280
 • Hepatologická ambulance a centrum pro léčbu virových hepatitid
  • vedoucí lékařka: MUDr. Květoslava Aiglová, Ph.D.
  • ordinační hodiny: čtvrtek 8:00 - 15:00
  • tel.: 588 4432 80
 • Centrum pro léčbu idiopatických střevních zánětů (IBD)
  • vedoucí lékař: doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
  • ordinační hodiny: úterý, středa a čtvrtek 8:00 - 15:00
  • tel.: 588 445 252
 • Nutriční ambulance v rámci nutriční skupiny FNOL, Centrum domácí parenterální a enterální výživy
 • Školící pracoviště DPV pro zaměstnance agentur domácí péče 
  • vedoucí lékařka: MUDr. Mgr. Drahomíra Vrzalová, MBA
  • ordinační hodiny: pondělí – pátek 8:00 - 15:00
 • Sestry nutriční ambulance: Mgr. Dana Zelinková, Sylva Turková
  • tel: 588 445 191
 • Abdominální ultrasonografie
  • ordinační hodiny: pondělí - pátek 8:00 - 10:30, 10:30 - 14:30 pro akutní případy a hospitalizované pacienty  
  • tel.: 588 445 225 nebo 588 443 280
 • Endoskopie
  • vedoucí lékař: MUDr. Vincent Dansou Zoundjiekpon
  • úseková sestra: Mgr. Petra Bartošová
  • ordinační hodiny: pondělí - pátek 7:00 - 15:00
  • tel.: 588 443 256
  • 24-hodinová pohotovostní služba
  • tel.: 588 445 238 (30D JIP)

 

 • Všeobecná geriatrická ambulance
  • ordinační hodiny: pondělí - pátek 8:00 - 15:00
  • tel.: 588 44 5805

Specializované poradny geriatrie

 • Poradna pro poruchy paměti
  • ordinační hodiny: pondělí  13:00 - 15:00 - dle telefonické dohody
  • tel.: 588 445 805
 • Poradna pro nutrici
  • ordinační hodiny: úterý  13:00 - 15:00 dle telefonické dohody
  • tel.: 588 445 805
 • Poradna pro účelnou farmakoterapii
  • ordinační hodiny: středa  13:00 - 15:00 dle telefonické dohody
  • tel.: 588 445 805

LŮŽKOVÁ ČÁST

 • Oddělení 30C
  • vedoucí lékař oddělení: MUDr. Lukáš Daniš
  • staniční sestra: Michaela Valešová
  • tel.: 588 443 271 
 • Oddělení 30M
  • vedoucí lékař: MUDr. Diana Hexspoor Bawadekji
  • staniční sestra: Bc. Blanka Charamzová
  • tel.: 588 443 269 
 • Oddělení 30D-JIP
  • vedoucí lékař: MUDr. Lea Zarivnijová
  • staniční sestra: Olga Řezníčková
  • tel.: 588 445 238 

GERIATRIE

 • Oddělení 46 geriatrie
  • vedoucí lékař: MUDr. Jitka Kurašová
  • staniční sestra: Mgr. Marcela Sekaninová
  • tel.: 588 443 343
 • Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče (ODOP) 48
  • vedoucí lékař: MUDr. Eva Mertová
  • staniční sestra: Bc. Lucie Fišerová
  • tel. na oddělení: 588 443 158