Doporučení a návštěvní hodiny

II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická

Doporučujeme pacientům přinést si k hospitalizaci:

  • doklady: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz diabetika, průkaz pacienta užívajícího Warfarin apod.
  • doporučení k hospitalizaci od Vašeho ošetřujícího lékaře
  • potvrzení o pracovní neschopnosti - pokud již Vám byl vydán a jste pracující
  • kontaktní adresu a telefon na Vaše rodinné příslušníky
  • léky, které pravidelně doma užíváte
  • léky, které nejsou běžné a jejichž objednání v lékárně vyžaduje určitý čas
  • osobní prádlo a přezůvky
  • hygienické potřeby (ručníky, tekuté mýdlo, zubní pastu apod.)

K hospitalizaci si neberte: šperky, cennosti, velký obnos peněz

Nezapomeňte si s sebou do nemocnice přinést kompenzační pomůcky, které užíváte ve svém běžném životě, např. brýle, zubní protézu, naslouchadlo, francouzskou hůl apod.

Režim návštěv na II. interní klinice najdete ZDE

Oddělení geriatrie

Oddělení primárně přijímá pacienty na základě konziliárního vyšetření ze všech klinik a oddělení FNOL, dále cestou geriatrické ambulance na doporučení praktického nebo odborného lékaře.

Režim návštěv na oddělení geriatrie najdete ZDE