Doporučení a návštěvní hodiny

II. interní klinika - gastroenterologická

Doporučujeme pacientům přinést si k hospitalizaci:

  • doklady: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz diabetika, průkaz pacienta užívajícího Warfarin apod.
  • doporučení k hospitalizaci od Vašeho ošetřujícího lékaře
  • potvrzení o pracovní neschopnosti - pokud již Vám byl vydán a jste pracující
  • kontaktní adresu a telefon na Vaše rodinné příslušníky
  • léky, které pravidelně doma užíváte
  • léky, které nejsou běžné a jejichž objednání v lékárně vyžaduje určitý čas
  • osobní prádlo a přezůvky
  • hygienické potřeby (ručníky, tekuté mýdlo, zubní pastu apod.)

K hospitalizaci si neberte: šperky, cennosti, velký obnos peněz

Nezapomeňte si s sebou do nemocnice přinést kompenzační pomůcky, které užíváte ve svém běžném životě, např. brýle, zubní protézu, naslouchadlo, francouzskou hůl apod.

Návštěvy na II.interní klinice jsou nyní zakázané !

V mimořádné a závažné situaci je návštěva pacienta možná po domluvě s vedoucím lékařem oddělení.

Oddělení geriatrie

Oddělení primárně přijímá pacienty na základě konziliárního vyšetření ze všech klinik a oddělení FNOL, dále cestou geriatrické ambulance na doporučení praktického nebo odborného lékaře.

Návštěvy na II.interní klinice jsou nyní zakázané !

V mimořádné a závažné situaci je návštěva pacienta možná po domluvě s vedoucím lékařem oddělení.