Doporučení a návštěvní hodiny

Pokoje

 • Máme k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s TV, vlastním sociálním zařízením a s možností připojení k wi-fi.

Návštěvní doba – žádáme o dodržování stanovených časů

 • pondělí – neděle od 14.00 do 17.00 hodin
 • sobota, neděle a svátky i dopoledne od 10.00 do 11.30 hodin.

Telefonické informace o hospitalizovaných pacientech - žádáme o dodržování stanovených časů

 • pondělí – pátek od 13.00 do 15.00 hodin
 • sobota, neděle a svátky i dopoledne od 10.00 do 11.30 hodin.

Strava

 • je-li pacient přijat: do 8.00 hodin - má nárok na oběd i večeři
 • do 9.00 hodin - má nárok na večeři
 • při přijetí po 9. hodině - mu bude podána náhradní strava

Při přijetí

 • Zaevidujte se v přízemí budovy Y na recepci II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické: vytiskněte si registrační lístek, připravte si průkaz zdravotní pojišťovny, adresu a kontakt na nejbližšího příbuzného a vyčkejte vyvolání vašeho pořadového čísla, administrativní pracovnice s vámi sepíše potřebné náležitosti.
 • Dále pak pokračujte na naši ambulanci.
 • Na ambulanci s vámi lékař provede příjem.
 • Poté Vás ambulantní sestra doprovodí na patřičné oddělení.
 • Je-li vaším příjmovým dnem neděle či den svátku, dostavte se mezi 10. a 13. hod. přímo na oddělení 30M nebo 30C ve 3NP.

S sebou si přineste

 • Doklady - průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, průkaz diabetika, průkaz pacienta s žilním portem, PICC katétrem nebo jiným žilním vstupem.
 • Vyplněné informované souhlasy.
 • Doklad o pracovní neschopnosti (pokud máte vystaven již před hospitalizací).
 • Výsledky vyšetření.
 • Seznam léků, které užíváte.
 • Osobní věci: župan, pyžamo/noční prádlo. Přezůvky (dobře nazouvatelné, zajišťující jistou a bezpečnou chůzi), toaletní potřeby - mýdlo, šampon, ručníky, žínka, zubní kartáček a pasta.
 • Kompenzační pomůcky - brýle, naslouchadlo, berle, hole, stomické pomůcky, a jiné.
 • Ponechejte doma šperky a jiné cennosti. Nenoste si do nemocnice větší finanční obnosy a cennosti. Pokud je budete mít u sebe, máte možnost si je uložit do ústavního trezoru.