Opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19

V souvislosit s pandemií onemocnění Covid-19 Vás tímto prosíme o dodržování následujícíh opatření:

1) Při příchodu do budovy prosíme aktivně hlašte kontakt s pacientem Covid 19 pozitivním nebo Covid 19 suspektním

2) V celé budově II.interní klinice je povinné nosit zakrytí dýchacích cest, bez výjimky.

3) Prosíme o častou dezinfekci rukou. Dezinfekční přípravky jsou Vám plně k dispozici

4) Prosíme o dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních pacientů 1,5 metru a to při sezení v čekárně ambulance a endoskopie

5) Všem pacientům bude při registraci do čekárny ambulance nebo endoskopie změřená teplota

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci !