Obsah endoskopických seminářů

Vážené kolegyně a kolegové,

V rámci kontinuálního vzdělávaní v digestivních endoskopiích, pořádáme endoskopické semináře 1x/měsíčně.

Ty budou vždy ve čtvrtek odpoledne od 14:30 dostupné na https://cesnet.zoom.us/j/92749997172

Seminář bude prezentován endoskopistou 2.IK, dle harmonogramu.

  • Endoskopista bude prezentovat články/ kapitoly z aktuálního čísla endoskopického časopisu ( Endoscopy nebo GIE)
  • Seminář zakončíme prezentací určitých endoskopických akcesorií

Rozpis

         Datum

           Téma

       Prezentující

             Firma

23.09.2021

            Schůzka doktorandů

 

 

21.10.2021

Novinky v endo časopise 9/2021

MUDr. M. Konečný PhD.

Dlahlhausen CZ

25.11.2021

Novinky v endo časopise 10/2021

MUDr. T. Tichý

Boston Scientific cz, s.r.o

20.01.2022

Novinky v endo časopise 12/2021

MUDr. V. Zoundjiekpon

INLAB Medical s.r.o

24.02.2022

Novinky v endo časopise 1/2022

MUDr. Bača

Olympus Czech Group

24.03.2022

Novinky v endo časopise  2/2022

MUDr. P. Slodička

Medial Spol s.r.o / Cook

21.04.2022

Novinky v endo časopise  3/2022

Doc. V. Procházka,Ph.D

Boston Scientific cz, s.r.o

26.05.2022

Novinky v endo časopise  4/2022

MUDr. J. Gregar, Ph.D

INLAB Medical s.r.o

23.06.2022

              OLE 2022

 

 

14.07.2022

Novinky v endo časopise 6/2022

MUDr. P. Sychra

Medial Spol s.r.o / Cook

22.09.2022

Novinky v endo časopise 7/2022

MUDr. P. Vaněk

Olympus Czech Group

20.10.2022

Novinky v endo časopise 8/2022

MUDr. V. Navrátil

INLAB Medical s.r.o

24.11.2022

Novinky v endo časopise 9/2022

Doc. P. Falt, Ph.D

Boston Scientific cz, s.r.o

19.01.2023

Novinky v endo časopise 12/2022

Doc. O. Urban, Ph.D

Medial Spol s.r.o / Cook

16.02.2023

Novinky v endo časopise 1/2023

MUDr. S. Cveková

Olympus Czech Group