Obsah endoskopických seminářů

Vážené kolegyně a kolegové,

V rámci kontinuálního vzdělávaní v digestivních endoskopiích, pořádáme endoskopické semináře 1x/měsíčně.

Ty budou vždy ve čtvrtek odpoledne od 14:30 dostupné na https://cesnet.zoom.us/j/95431212734

Seminář bude prezentován endoskopistou 2.IK, dle harmonogramu (viz níže).

  • Endoskopista bude prezentovat články/ kapitoly z aktuálního čísla endoskopického časopisu ( Endoscopy nebo GIE)
  • Seminář zakončíme prezentací určitých endoskopických akcesorií

Rozpis

Datum

Téma

Prezentující

Firma

22.10.2020

Kvalita v endoskopii horniho GITu

Doc. MUDr. O. Urban PhD.

 

19.11.2020

Diagnóza a Management endoskopických iatrogenních perforací, ESGE doporučení 2020

MUDr. S. Cveková

 

21.01.2021

Novinky v endo časopise

 12/2020

MUDr. V. Zoundjiekpon

 

25.02.2021

Novinky v endo časopise

 1/2021

Doc. MUDr. P. Falt PhD

 

25.03.2021

Novinky v endo časopise

 2/2021

Doc. MUDr. V. Procházka PhD.

 

22.04.2021

Novinky v endo časopise

 3/2021

MUDr. Sychra

INLAB s.r.o.

27.05.2021

Novinky v endo časopise

 4/2021

MUDr. P. Vaněk

Boston Scientific

24.06.2021

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK od 17h

OLE

 

22.07.2021

Novinky v endo časopise

 6/2021

MUDr. V. Navrátil

 

26.08.2021

Novinky v endo časopise

 7/2021

MUDr. J. Bača

 

23.09.2021

Novinky v endo časopise

 8/2021

MUDr. P. Slodička

 

21.10.2021

Novinky v endo časopise

 9/2021

MUDr. M. Konečný PhD.

 

25.11.2021

Novinky v endo časopise

 10/2021

MUDr. T. Tichý