Program seminářů II.interní kliniky FN Olomouc v roce 2020

V následujícím období nás čekají tyto semináře:

Datum Přednášející Téma Odkaz
10.9.2020 MUDr. T. Tichý CHOPN na interním oddělení  
17.9.2020 MUDr. M. vetešník Přístup k léčbě dekompenzovaného diabetika  
24.9.2020 MUDr. K. Nováková Arteriální hypertenze  
1.10.2020 MUDr. L. Daniš Novinky v cévních vstupech  
1.10.2020 MUDr. B. Čapková Vybrané nástroje funkčního geriatrického hodnocení  
8.10.2020 MUDr. L. Zarivnijová Sepse https://cesnet.zoom.us/j/98966610257
15.10.2020 MUDr. V. Navrátil Funkční poruchy GIT https://cesnet.zoom.us/j/98966610257
22.10.2020   Z organizačních důvodů zrušen  
29.10.2020 MUDr. H. Suchánka, PhD. Léčba Covid 19 https://cesnet.zoom.us/j/94983763532
5.11.2020 MUDr. P. Vaněk report z Univerzity Minnesota https://cesnet.zoom.us/j/98966610257
12.11.2020 MUDr. K. Nováková Delirium a jiné psychiatrické stavy v péči interny https://cesnet.zoom.us/j/98966610257
19.11.2020   Endoskopický seminář https://cesnet.zoom.us/j/95431212734
26.11.2020   PEG konference https://cesnet.zoom.us/j/97775246083
3.12.2020 MUDr. G. Koudelková Autoimunitní hepatitidy https://cesnet.zoom.us/j/98966610257
10.12.2020 MUDr. P. Vaněk Komplikace nekrotizující pankreatitidy https://cesnet.zoom.us/j/98966610257
17.12.2020 MUDr. P. Slodička Novinky v diagnostice GIT https://cesnet.zoom.us/j/98966610257
7.1.2021 MUDr. M. Hořínková Dif. dg. hyponatremie https://cesnet.zoom.us/j/98966610257
14.1.2021 MUDr. M. Hálek Diagnostický postup u nově zjištěné anémie https://cesnet.zoom.us/j/98966610257
21.1.2020   Endoskopický semniář https://cesnet.zoom.us/j/95431212734
25.2.2020   Endoskopický semniář https://cesnet.zoom.us/j/95431212734
 
Předchozí semináře jsou dostupné ke stažení na: https://ii-interna.webnode.cz/