Historie

Na jaře roku 1946 byla v rámci obnovení Univerzity Palackého v Olomouci a její Lékařské fakulty vyčleněna II. interní klinika jako samostatné pracoviště pověřené výukou interní propedeutiky. Už v srpnu téhož roku byla na tehdejších dvaadvaceti lůžkách zahájena výuka studentů v tomto oboru, na které kromě prvního přednosty prof. MUDr. K. Amerlinga spolupracoval i na tehdejší poměry nevelký kolektiv pouhých dvou odborných asistentů a dvou sekundářů. K rozšíření kliniky pak došlo v roce 1949, kdy se počet lůžek zvýšil na čtyřicet čtyři a rozrostla se také její laboratorní část. V roce 1953 v důsledku onemocnění prof. MUDr. K. Amerlinga převzal vedení kliniky prof. MUDr. Z. Kojecký, DrSc. Odborný profil kliniky se v následujících letech zaměřil převážně na sledování a léčbu chorob trávicího ústrojí spolu s chorobami metabolismu. V té době již byla na klinice rutinně prováděna endoskopická vyšetření (od roku 1962 i s použitím fibroendoskopů), dále bylo prioritně zavedeno provádění střevní biopsie pomocí vlastní bioptické sondy a došlo i k praktickému využití ultrazvuku v diagnostice abdominálních onemocnění. Prostorově se klinika v 70. letech po další přestavbě opět rozšířila až na maximum 96 lůžek, včetně jednotky intenzivní péče.

Od roku 1964 zajišťuje výuku v oboru celého vnitřního lékařství jak pro všeobecný, tak i pro stomatologický směr.  Po odchodu prof. Z. Kojeckého v roce 1983 byl jmenován přednostou pracoviště kardiolog doc. MUDr. A. Zmeškal, CSc. Kromě dosavadních výzkumných úkolů v rámci oboru gastroenterologie se rozsah činnosti kliniky rozšířil na oblast diabetologie, pro niž byla zřízena i samostatná ambulance a ordinariát. Pokračovalo soustavné sledování poruch imunitních reakcí u nespecifických zánětů trávicí trubice a při klinice vzniklo centrální endoskopické pracoviště s nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou službou.

Vedení kliniky bylo po roce 1990 svěřeno prof. MUDr. I. Krčovi, DrSc. Díky příchodu nových pracovníků se významně rozrostl rozsah poskytované gastroenterologické a hepatologické péče s řadou moderních terapeutických výkonů, pokračuje činnost oboru diabetologie jako jednoho z republikových center a nově je zahájeno studium některých oborů hematologie, zejména gastrointestinálních lymfomů. Od července 1999 převzal vedení kliniky prof. MUDr. J. Ehrmann, CSc. Od 1. 9. 2000 pak došlo k zásadní změně ve struktuře jednotlivých interních klinik. Začala se uplatňovat a poměrně důsledně dodržovat profilizace jednotlivých interen. II. interna se výrazněji než kdykoliv předtím zaměřila na gastroenterologii, hepatologii a diabetologii, na druhé straně však nepřestala pečovat o nemocné s jinými interními chorobami.

Od ledna 2006 je přednostou II. interní kliniky doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.

Od února 2018 je přednostou kliniky doc.MUDr.Ondřej Urban Ph.D.