Postup pro získání licence

Na II. interní klinice gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc mohou zájemci o získání licence F016 absolvovat dvoutýdenní stáž potřebnou pro udělení licence F016

Žádost o stáž ve FN Olomouc: https://kariera.fnol.cz/odborne-staze-postgradualni

Žádost o stáž na II. interní klinice FN Olomouc:

Mgr. Alena Kovaříková

sekretariát II. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc

Telefon: 588 443 252

Email: alena.kovarikova@fnol.cz

Garant:

Doc. MUDr.Ondřej Urban, PhD.

přednosta II. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc

Telefon: 588 442 202, 731 664 001

Email: ondrej.urban@fnol.cz

 

Postup k získání funkční licence ČLK F016 v oboru Umělá výživa a metabolická péče uveden na adrese:

https://skvimp.cz/podklady/funkcni-licence-f016/funkcni-licence-clk-f016/

Postup k získání licence je následující:

 1. kopii dokladu o získání specializované způsobilosti v některém ze základních oborů
 2. kopii dokladu o absolvování minimálně dvoutýdenní stáže na školícím pracovišti pro F016 (na výše uvedené webové stránce SKVIMP je seznam školitelů s platnou licencí)
 3. kopii dokladů potvrzujících absolvování přípravných kurzů pro F016
 4. Dotazník SKVIMP k žádosti o F016  : skvimp.cz/soubory/dotazník-licence-f016.doc
 5. Žádost na ČLK o vydání licence F016 : https://www.lkcr.cz/formulare

Zašlete poštou na adresu: 

doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

vědecký sekretář SKVIMP

JIP, IV. interní klinika

Všeobecná fakultní nemocnice

U Nemocnice 2

128 08, Praha 2

 

Přílohy - ke stažení viz. níže:

 1. Dotazník k žádosti o vydání funkční licence v oboru umělá výživa a intenzivní metabolická péče (F016)
 2. Žádost o udělení funkční licence a potvrzení o splnění podmínek pro její udělení dle Stavovského předpisu č.12 ČLK
 3. Licence školícího pracoviště
 4. Licence školitelů
 5. Potvrzení o absolvování dvoutýdenní stáže na II. interní klinice FN Olomouc
 6. Náplň dvoutýdenní stáže na II. Interní klinice FN Olomouc