Fakultní nemocnice Olomouc upozorní na nebezpečí proleženin

2. 11. 2022

Dekubity – odborný termín, který mimo medicínské prostředí není dostatečně známý. Stačí ale použít českou alternativu „proleženiny“ a význam Světového dne STOP dekubitům, který letos připadá na 17. listopadu, bude jistě hned jasnější. Fakultní nemocnice Olomouc při této příležitosti pořádá v pátek 11. listopadu v přednáškových sálech II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické tradiční preventivní akci s názvem Mít ránu – to nechceš. Odborníci chtějí širokou veřejnost jednak upozornit na závažnost problematiky proleženin, ale současně nabídnout zájemcům odbornou pomoc a poradenství.

„Naším cílem je vzdělávat v prevenci a léčbě dekubitů veřejnost, zdravotnické pracovníky, ale i studenty, kteří se připravují na své budoucí zdravotnické povolání. Snažíme se zvýšit povědomí o tom, co jsou to proleženiny a proč vznikají, která místa na těle jsou vznikem dekubitů nejvíce ohrožena. Chceme ale také pomoci těm, kteří se při péči o své blízké s dekubity setkávají,“ přiblížila náměstkyně nelékařských oborů Fakultní nemocnice Olomouc Ing. Bc. Andrea Drobiličová.

Akci nazvanou Mít ránu – to nechceš pořádá největší zdravotnické zařízení na střední Moravě již od roku 2014. Letošní ročník se uskuteční v pátek 11. listopadu od 9 do 14 hodin si v konferenčních prostorách v přízemí II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické. Zájemci si budou moci prohlédnout ukázky moderních polohovacích pomůcek, materiálů a přípravků k ošetřování proleženin, dozví se, jak správně polohovat ležící pacienty nebo proč je při péči o pacienty s dekubity důležitá správná výživa a rehabilitace. „Těm, kteří pečují o své blízké, nabízíme i sociální poradenství a možnost spolupráce s odborníky a specialisty, kteří se problematikou prevence a ošetřování proleženin ve Fakultní nemocnici Olomouc zabývají,“ doplnila specialistka ošetřovatelství FN Olomouc Mgr. Adéla Kolková. Jak upozornila, akce Mít ránu – to nechceš bude letos výjimečná mimo jiné tím, že pozvání přijala MUDr. Lia Vašíčková, která se dlouhodobě věnuje lidem, kteří se dostali po úrazu nebo kvůli nemoci na invalidní vozík. „Paní doktorka Vašíčková je odbornicí na komplexní vyšetření spinálních pacientů s mobilitou na invalidním vozíku. A právě tato skupina pacientů může patřit mezi nejvíce ohrožené dekubity,“ dodala Adéla Kolková.

Dekubitus – proleženina je poškození kůže či podkoží, které je většinou lokalizované nad kostním výčnělkem. Proleženinami nejsou ohroženi pouze hospitalizovaní pacienti, ale dotýkají se i pacientů v domácím prostředí, o které se starají jejich příbuzní nebo blízcí.

Světový den „STOP dekubitům“ pořádá Evropský poradní panel pro otázky proleženin, který vznikl v roce 1996 v Londýně a spojuje zdravotníky a vědce s cílem vést a podporovat všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů, především podporou výzkumu, osvětou veřejnosti a ovlivněním politiky související s dekubity. Aktivity v České republice zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.