Fakultní nemocnice se připojila ke Světovému dni STOP dekubitům

14. 11. 2022

Bezmála tři sta zdravotníků, studentů i zájemců z řad široké veřejnosti si v pátek 11. 11. 2022 našlo cestu do konferenčních prostor II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc, aby se zúčastnili tradiční osvětové akce Mít ránu – to nechceš. Bohatý program prezentací připravili pořadatelé z Fakultní nemocnice Olomouc při příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který připadá na 17. 11. 2022.

V konferenčních prostorách II. interní kliniky na zájemce čekala řada stanovišť a stánků s nabídkou informačních materiálů a ukázek přípravků i pomůcek určených k ošetřování pacientů s dekubity. Například od fyzioterapeutů se tak mohli dozvědět zásady správného a šetrného polohování imobilních pacientů nebo tréninku chůze. Velkému zájmu se těšilo stanoviště zaměřené na spinální problematiku. „A to nejen proto, že bylo možné si vyzkoušet jízdu na a s invalidním vozíkem nebo elektrickou tříkolkou. Odborníci pod vedením paní doktorky Lii Vašíčkové, která se této oblasti věnuje dlouhodobě, prezentovali také informace o tlakové mapě, tedy přístroji, který je schopen změřit a vyhodnotit rozložení tlaku pod sedacími partiemi a díky tomu zvolit správný sedák do invalidního vozíku,“ popisuje Mgr. Adéla Kolková z Úseku nelékařských oborů, která se na přípravě akce podílela.

Od dalších stanovišť si návštěvníci mohli odnést informace o zásadách správné výživy, problematice stomií a péči o inkontinentní pacienty, kompenzačních a imobilizačních pomůckách, zajišťování domácí péče nebo následné lůžkové péče, ale také paliativní péči. „Jednou z představených novinek byla mobilní aplikace zScanner, která umožňuje zdravotníkům vytvořit obrazovou dokumentaci nejen dekubitů, ale i jiných kožních defektů, zranění a úrazů. Zajistí i rychlý a jednoduchý přenos a sdílení ve zdravotnické dokumentaci lékařů. Snímky tak lze snadno dle potřeby sdílet i s dalšími pracovníky zdravotnického zařízení,“ doplňuje Adéla Kolková.

„Preventivní akce k problematice dekubitů, tedy proleženin, pořádáme již od roku 2014. Naším cílem vždy bylo a je upozornit na závažnost tohoto tématu a současně nabídnout lidem, kteří se při péči o své blízké s dekubity setkali, odbornou pomoc a poradenství. Akci pořádáme přímo v areálu nemocnice, přesto její popularita stále roste, což nás velmi těší. Ukazuje se tak, že se otázka dekubitů dostává do obecného povědomí. Snažíme se také každý rok ukázat aktuální trendy a novinky v této oblasti, což návštěvníci oceňují,“ hodnotí letošní ročník náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc Ing. Bc. Andrea Drobiličová.

„Považujeme tuto již tradiční akci za velmi důležitou a jsme potěšení stále rostoucím zájmem. Zaznamenali jsme spoustu pozitivních reakcí. Návštěvníci ocenili nejen novinky, které jsme pro ně připravili, ale taky odbornou pomoc našich specialistů. Je to pro nás velká vzpruha a povzbuzení pro další práci a do příštích ročníků,“ neskrývá spokojenost vrchní sestra II. interní kliniky Mgr. Lenka Šeflová, která se problematikou dekubitů dlouhodobě zabývá a stála u zrodu akce Mít ránu – to nechceš.