Hojení ran v kostce podeváté. Pořadatelé zařadili do programu i workshop fotografování ran

10. 6. 2024

Více jak sto zdravotníků z celé České republiky si v pátek 7. června 2024 nenechalo ujít devátý ročník konference Hojení ran v kostce. Pro účastníky celodenního odborného setkání, které pořádala Fakultní nemocnice Olomouc ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Českou společností pro léčbu ran a neonatologickou a pediatrickou sekcí České asociace sester, byl opět připravený atraktivní program. V konferenčních prostorách II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc je čekalo patnáct příspěvků k problematice hojení ran se zaměřením na děti všech věkových kategorií.

  • Obrázek 1: Součástí devátého ročníku konference byl také workshop správného postupu při fotografování ran.

 

Garantkou konference byla Andrea Drobiličová, náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc. „Již počtvrté jsme konferenci zaměřili na novorozence, kojence a dětské pacienty. Ze stále rostoucího počtu účastníků konference je zřejmé, že témata, spojená s touto specifickou skupinou pacientů, se těší obrovskému zájmu. Snažíme se tuto touhu po odborném růstu naplňovat atraktivními prezentacemi zajímavých a respektovaných hostů. Nejdůležitější pro nás zůstává využití předávaných informací v každodenní praxi,“ shrnula zaměření devátého ročníku Hojení ran v kostce Andrea Drobiličová.

Odbornou garantkou konference byla opět také prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie a přednostka Ústavu zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Do Olomouce sice nemohla přijet osobně, ale svůj příspěvek na téma Nové informace z mezinárodních kongresů přednesla on-line.

Součástí odborného programu byl také workshop Fotodokumentace vývoje rány – tipy a triky, který vedly Jana Habáňová, Blanka Baslarová ze II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc, a Anna Žáková z Novorozeneckého oddělení FN Olomouc. Technickou podporu zajistili Martin Vantara ze společnosti Bindworks a Ladislav Stanke z Národního telemedicínského centra. „Nejen že se účastnice workshopu přímo na místě dozvěděly, jaký má být správný postup při fotografování ran, ale vznikl při této příležitosti také poster, který demonstruje příklady správného a nesprávného postupu. Myslím, že se povedl. Dokazuje to mimo jiné skutečnost, že o něj projevila zájem pedagožka z olomoucké zdravotnické školy, která jej chce využít jako výukový materiál,“ doplnila vrchní sestra II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické a členka výboru České společnosti pro léčbu Lenka Šeflová, která od prvního ročníku vede pořadatelský tým konference.

Právě její podíl na vynikající reputaci a vysoké kvalitě akce považuje Andrea Drobiličová za naprosto zásadní. „Nejen že tuto, dnes již tradiční a vyhledávanou konferenci iniciovala, ale daří se jí společně s kolegyněmi Ilonou Antoníčkovou a Světlanou Kašubovou úroveň stále zvyšovat,“ zdůraznila náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc. Poděkování podle pořadatelů patří také týmu z Odboru marketingu FN Olomouc, zejména pak Mgr. Dagmar Malinkové, Jindře Horákové a Ing. Petru Hrabálkovi. „Velmi děkujeme za IT podporu během celé akce Davidu Bakovi a prezentujícím firmám za stálou podporu,“ uzavřela Lenka Šeflová.

  • Obrázek 2: Náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc Andrea Drobiličová (vlevo) a vrchní sestra II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Lenka Šeflová, která od prvního ročníku vede pořadatelský tým konference.