Konference Hojení ran v kostce se již potřetí zaměřila na děti všech věkových kategorií

12. 6. 2023

Bezmála sto zdravotníků z celé České republiky si v pátek 9. června 2023 nenechalo ujít osmý ročník konference Hojení ran v kostce. Pro účastníky celodenního odborného setkání, které pořádala Fakultní nemocnice Olomouc ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Českou společností pro léčbu ran a neonatologickou a pediatrickou sekcí České asociace sester, byl opět připravený atraktivní program. V konferenčních prostorách II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc je čekalo osmnáct příspěvků k problematice hojení ran se zaměřením na děti všech věkových kategorií.

  • Konference Hojení ran v kostce se zúčastnilo bezmála sto zdravotníků z celé ČR.

 

Garantkou konference byla Andrea Drobiličová, náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc proděkanka pro praktickou výuku Fakulty zdravotnických věd. „Již potřetí jsme konferenci zaměřili na dětské pacienty. Témata, která jsme otevřeli v předchozích dvou letech, stále vyvolávají obrovský zájem účastníků. Proto je doplňujeme a rozšiřujeme do dalších oblastí tak, aby předávané zkušenosti a informace měly pro naše kolegyně a kolegy využití v každodenní praxi,“ uvedla k zaměření osmého ročníku Hojení ran v kostce Andrea Drobiličová.

Odbornou garantkou konference byla opět také prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie a přednostka Ústavu zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Do Olomouce sice nemohla přijet osobně, ale svůj příspěvek na téma Mortalita u pacientů se spinální lézí a dekubity přednesla on-line.

Účastníky osobně pozdravila Michaela Hofštetrová-Knotková, ředitelka brněnského Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. „Na Hojení ran v kostce se každý rok těším, protože je to velmi kvalitní akce, a to jak po stránce odborné, tak organizační. Vždy si tady vyslechnu velmi zajímavé přednášky a řada z nich pro mě byla natolik inspirativní, že mi posloužily jako námět pro doplnění nebo zlepšení naší činnosti,“ ocenila Michaela Hofštetrová-Knotková.

Na vynikající reputaci konference a její vysoké kvalitě má podle Andrey Drobiličové největší podíl vrchní sestra II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické a členka výboru České společnosti pro léčbu ran Lenka Šeflová, která od prvního ročníku vede pořadatelský tým akce. „Nejen že tuto, dnes již tradiční a vyhledávanou konferenci iniciovala, ale daří se jí společně s kolegyněmi Ilonou Antoníčkovou a Světlanou Kašubovou úroveň stále zvyšovat,“ zdůraznila náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc.