Návod k fotodokumentaci ran sjednocuje požadavky pořizování záznamů

24. 1. 2024

Sjednotit požadavky na pořizování fotografických záznamů ran a usilovat o jejich lepší kvalitu. Tyto dva nelehké cíle si stanovili autoři Návodu k fotodokumentaci ran, publikace, která vznikla díky spolupráci odborníků z Fakultní nemocnice Olomouc a České společnosti pro léčbu rány. Po zhruba půlroční intenzivní práci mohou prohlásit, že jejich úsilí bylo úspěšné. Čtyřicetistránková brožura se již totiž šíří v dalších zdravotnických zařízeních, a to jak v tištěné podobě, tak v podobě souborů ke stažení.

 

Příručka pro fotodokumentaci ran je určena všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pořizují fotografické záznamy ran a poškození kůže a tkání. „Vznikla proto, abychom se naučili fotit přibližně stejně, ať už špatně, nebo dobře, ale pokud možno stejně. Fotodokumentace slouží zdravotníkům ke sledování vývoje rány, ale také jako důkazní materiál v případě stížností a sporů. Vyfotit pacienta se může zdát jednoduché, ale opak je pravdou. Doposud chyběl systém. Ve službách se střídáme a sestra, která má ránu vyfotit, neví, jak ji vyfotila její předchůdkyně, na pokoji nemá k dispozici počítač, aby se podívala na předchozí fotku. Proto jsme navrhli určitou metodiku a využití standardizovaného pravítka,“ vysvětluje vrchní sestra II. interní kliniky FN Olomouc Mgr. Lenka Šeflová, která přípravu příručky iniciovala.

Návod k fotodokumentaci ran nedávno vydalo v omezeném nákladu Vydavatelství Univerzity Palackého. „Existují ale i jiné možnosti distribuce. Zájemci si příručku mohou stáhnout z webových stránek naší kliniky,“ doplňuje Lenka Šeflová a zdůrazňuje, že publikace by nevznikla bez spolupráce širokého kolektivu odborníků. „Chci poděkovat autorskému týmu z různých klinik a oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, specialistkám v hojení ran a členům výboru České společnosti pro léčbu rány. Dalo to hodně práce a myslím, že minimálně s rozšířením metodiky, ještě hodně práce bude,“ předpokládá vrchní sestra II. interní kliniky FN Olomouc.

  • Obrázek 1: Návod k fotodokumentaci ran je velmi praktickou a důležitou pomůckou pro zdravotníky, jejíž využití povede ke sjednocení fotografických záznamů.

Návod k fotodokumentaci ran a další materiály si můžete stáhnout ZDE.