Pankreatologický den a Olomouc Live Endoscopy přivítaly přes 400 spokojených účastníků

24. 6. 2024

Ve dnech 20. a 21. června 2024 se v olomouckém Clarion Congress Hotelu konaly dvě významné odborné, na sebe tematicky navazující akce - XXII. Pankreatologický den Českého pankreatologického klubu (ČPK) a XIX. Olomouc Live Endoscopy (OLE 2024). Záštitu nad nimi převzal ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR a osobně se jej zúčastnili ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D a dalších více než 400 účastníků.

Ve čtvrtek 20. června proběhl XXII. Pankreatologický den za účasti předního světového odborníka na onemocnění pankreatu profesora Santhiho Swaroopa Vegeho z Mayo Clinic v Rochestru (USA). Prezident Českého pankreatologického klubu a primář I. chirurgické kliniky FN Olomouc doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D. se svým organizačním týmem sestavili program, který pokryl celé spektrum problematiky moderní pankreatologie.

O den později, v pátek 21. června navázal XIX. ročník kongresu Olomouc Live Endoscopy. Zahraničním hostem byl profesor Alanna Ebigbo z německého Augsburgu. Mezi hostujícími endoskopisty byla dále řada vynikajících odborníků z ČR, Slovenska a Německa. "V živém přenosu bylo provedeno dvanáct výkonů nejobtížnější terapeutické endoskopie. Celý kongres byl organizačně výborně zajištěn firmou MH consulting a o technickou stránku přenosu se ve vysoké kvalitě postarala firma ITV public. Workshop podtrhl význam mezioborové spolupráce v gastroenterologii, jeden z výkonů byl proveden intervenčním radiologem, na jiný ihned plánovaně navázal chirurgický výkon. Dále bylo provedeno telecytologické vyšetření, které je na našem pracovišti díky spolupráci s patology běžné, průběh dalšího výkonu byl modifikován po konsultaci s radiačním onkologem. Workshop ukázal českou digestivní endoskopi v tom nejlepším světle, což veřejně uznali oba zahraniční hosté a řada účastníků," kvitoval odborný garant OLE 2024 a přednosta pořádající II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc prof. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

  • Obrázek 1: . Zahraničním hostem kongresu Olomouc Live Endoscopy byl profesor Alanna Ebigbo z německého Augsburgu (vlevo).