Prevence a léčba dekubitů přivedla do FN Olomouc stovky návštěvníků

15. 11. 2023

Více než tři sta zdravotníků, studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol i zájemců z řad široké veřejnosti si v pátek 10. 11. 2023 našlo cestu do konferenčních prostor II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc, aby se mohli zúčastnit tradiční osvětové akce při příležitosti Světového dne STOP dekubitům. Pořadatelé z FN Olomouc připravili bohatý program prezentací aktuálních trendů a nejmodernějších technologií v oblasti prevence a léčby dekubitů.

  • Obrázek 1: Akce při příležitosti Světového dne STOP dekubitům probíhá od roku 2019 v konferenčních prostorách II. interní kliniky FN Olomouc.

 

Letošní ročník nabídl jako v předchozích letech nejen ukázky moderních polohovacích lůžek, pomůcek, materiálů a přípravků k ošetřování proleženin, ale také řadu novinek v péči o pacienty s dekubity. Byl však přece jen něčím výjimečný. „Poprvé jsme přivítali zahraničního hosta – Stena Bergkratze ze Švédska. Osobně nám představil speciální tlakový senzor, který pomáhá odhalit pacienty s rizikem vzniku dekubitů,“ vysvětlila vrchní sestra II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Mgr. Lenka Šeflová.

Podle technického ředitele společnosti Stamed Mgr. Michala Podzimka je senzor vyvinutý Stenem Bergkratzem revolučním nástrojem. „Zatímco všechny dosud užívané metody vycházejí ze subjektivních hodnotících kritérií, tlakový senzor poskytuje skutečně objektivní údaje o rizicích vzniku dekubitů. Tvoří jej snímací jednotka, zabudovaná do tenkého, měkkého disku, který zdravotník aplikuje pod křížovou kost pacienta. Patentovaná metoda zařízení pak umožňuje vyhodnotit průtok krve s aplikací tělesné hmotnosti pacienta a bez ní. Lékařský přístroj pracuje nezávisle a metoda nevyžaduje monitorování personálu během používání. Vestavěný algoritmus pak vyhodnotí srovnávací měření a vygeneruje hodnocení rizikového profilu pacienta na základě průtoku krve,“ popsal fungování unikátního přístroje Michal Podzimek s tím, že v samotném Švédsku je v provozu od roku 2020 a úspěšně zde proběhla studie se zhruba čtyřmi sty pacienty v různých zdravotnických a pečovatelských zařízeních. „V současné době jej začínají běžně využívat například domovy seniorů ve Stockholmu, ale uživatelé jsou také v Německu nebo v Hongkongu,“ dodal.

V konferenčních prostorách II. interní kliniky na zájemce čekala řada dalších stanovišť a stánků s nabídkou informačních materiálů a ukázek přípravků i pomůcek určených k ošetřování pacientů s dekubity. Návštěvníci mohli otestovat například antidekubitní a hybridní matrace nebo vyzkoušet práci s moderními přístroji zScanner, s jehož pomocí zdravotníci dokumentují a vyhodnocují rány, a PICOPRESS, který využívají k měření tlaku pod kompresivní bandáži. „Nechyběly ani informace o zásadách správné výživy, problematice stomií a péči o inkontinentní pacienty, kompenzačních a imobilizačních pomůckách. Velký zájem byl také o stanoviště fyzioterapeutek a jejich edukaci správného polohování. Poprvé se akce zúčastnily sestry z Novorozeneckého oddělení, které ukázaly, jak pečují o miminka a preventivně předcházejí dekubitům,“ doplnila specialistka ošetřovatelství Mgr. Adéla Kolková.

  • Obrázek 2: Letos poprvé se akce zúčastnil zahraniční host - Sten Bergkratz ze Švédska (první zprava). Na snímku společně s organizátorkami Adělou Kolkovou (druhá zprava) a Lenkou Šeflovou (třetí zprava) a Michalem Podzimkem ze společnosti Stamed.

 

„Popularita této akce stále roste, což nás pochopitelně velmi těší. Radost mám obzvláště z toho, že se přišli podívat studentky a studenti, protože již na začátku své profesní dráhy budou vybaveni důležitými informacemi o této problematice. Už od roku 2014, kdy jsme se ke Světovému dni STOP dekubitům připojili poprvé, naším cílem bylo šířit osvětu a upozornit na závažnost tématu. Stále větší zájem dokazuje, že se nám to daří a otázka dekubitů je již součástí obecného povědomí,“ zhodnotila letošní ročník náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc Ing. Bc. Andrea Drobiličová, MHA. „Je ale zřejmé, že bez skvělé spolupráce kolegyň a kolegů z různých pracovišť naší nemocnice by to nešlo. Jsem hrdá na to, že všichni vzali akci za svou a nejen že se jí opět zúčastnili, ale snažili se, aby jejich prezentace byly co nejatraktivnější,“ zdůraznila Andrea Drobiličová.

„Mám velkou radost z toho, že zájem rok od roku roste. Od vystavovatelů, ale i návštěvníků jsem zaslechla pozitivní reakce. Je to potěšující, ale současně zavazující pro další ročníky. Věřím, že i za rok se nám podaří sestavit program, který zaujme,“ dodala vrchní sestra II. interní kliniky Mgr. Lenka Šeflová, která se problematikou dekubitů dlouhodobě zabývá a stála u zrodu akce.

Světový den „STOP dekubitům“ pořádá Evropský poradní panel pro otázky proleženin, který vznikl v roce 1996 v Londýně a spojuje zdravotníky a vědce s cílem vést a podporovat všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů, především podporou výzkumu, osvětou veřejnosti a ovlivněním politiky související s dekubity. Aktivity v České republice zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.