Pro plnohodnotný život i ve vyšším věku. Program Nestárneme oslaví první výročí setkáním účastníků ve FN Olomouc

20. 2. 2023

Dobrá zpráva říká, že oproti minulým desetiletím se obyvatelé České republiky nyní dožívají výrazně vyššího věku - v průměru kolem 80 let (muži 76, ženy 82). Ta horší zpráva ale dodává, že se zvyšujícím se věkem dožití nepřibývá počet roků, které prožijeme ve zdraví a dobré fyzické a duševní kondici. Zvlášť v pozdním věku jdou proti kvalitě života časté nemoci a dlouhodobé komplikace ovlivňující náš tělesný i mentální stav. Pomoci zvrátit tento trend si klade za cíl program Fakultní nemocnice Olomouc Nestárneme, jenž je součástí dlouhodobého projektu Ambulance aktivního zdraví a je určen seniorům, kteří chtějí prožít plnohodnotný podzim svého života a jsou připraveni pro to sami něco udělat.

Program Nestárneme byl zahájen v dubnu loňského roku a již od svého vyhlášení vzbudil značný zájem veřejnosti. „V současné době máme 74 klientů ve věku 65 až 80 let a aktuálně evidujeme dalších 15 nahlášených. Takový zájem nás pochopitelně těší zvlášť proto, že tito lidé se přihlásili na základě jediného odvysílaného dílu pořadu Ambulance aktivního zdraví, výzvy na webu naší nemocnice či informací předávaných na hodinách Univerzity třetího věku. Jinou zvláštní propagaci jsme ani nemuseli dělat, abychom kapacitu programu již nyní dostatečně naplnili. Hlásí se nám navíc lidé nejen z Olomoucka a celého kraje, ale třeba také od Valašského Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem či Kroměříže,“ pochvaluje si garantka programu a primářka Oddělení geriatrie FN Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.

Prvním krokem, jímž zájemce vstupuje do programu Nestárneme, je úvodní návštěva a prohlídka, na níž se vedle lékaře a dalších zdravotníků podílí také odborník na pohybové aktivity z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. „Součástí této návštěvy jsou mimo jiné stanovení základní anamnézy, určení rizikových faktorů především v oblasti kardiovaskulárních chorob, které jsou u nás nejčastější příčinou úmrtí, změření fyzické aktivity včetně funkčního vyšetření svalové síly a BMI, kognitivní testy, laboratorní odběry, farmakoterapie a určení základních výživových parametrů včetně zjištění chybějících vitamínů či minerálů,“ vypočítává doktorka Bretšnajdrová.

Ze zjištěných výsledků vstupní prohlídky a vyšetření jsou potom každému účastníku programu předána individuální doporučení, která mají vést ke zlepšení jeho zdravotního stavu a fyzické i mentální kondice. „To je zejména předmětem druhé návštěvy, která následuje zhruba tři týdny po té první, tedy v dostatečné době pro to, abychom měli k dispozici výsledky všech provedených vyšetření. V rámci tohoto sezení obdrží klient navržený plán od pohybového specialisty, probereme s ním zhodnocení jeho mentálních funkcí a zaměříme se i na specifické potíže doprovázející stárnutí, jako jsou osteoporóza či inkontinence. Další kontrola pak následuje přibližně za půl roku a při ní již můžeme zhodnotit i výsledky aplikovaných opatření,“ vysvětluje primářka Oddělení geriatrie olomoucké fakultní nemocnice.

Klíčový pro fungování programu je podle jejích slov právě individuální přístup ke každému z klientů. „Typicky v oblasti pohybových aktivit registrujeme velmi aktivní jedince, pro něž jsou různé druhy pohybu přímo koníčkem, a oproti tomu lidi se sedavějším způsobem života, například milovníky četby a dobrých knih. Přístup k nim musí být logicky velmi individuální, každý dostane doporučení, které mu sedne na míru, a výsledek potom společně vyhodnotíme. Podobné je to také v oblasti mentálních funkcí, kde jsme i u některých účastníků programu nalezli rizika vzniku degenerativních onemocnění. A v neposlední řadě zejména u žen je často skrytým problémem inkontinence. Dámy postižené tímto problémem se za něj často stydí, přitom je poměrně snadno řešitelný formou cvičení či operativně a kvalitu života to významně posune,“ popisuje MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.

Program Nestárneme je určen především seniorům ve věku nad 65 let, u nichž je ovšem důležitá vlastní snaha a ochota přispět ke společnému výsledku. „Pohybujeme se v oblasti preventivní geriatrie, jejímž cílem je předejít nemocem, které ve stáří vedou k handicapům a nesoběstačnosti. Je pozitivní, že se v naší populaci nyní dožíváme vyššího věku, ale často je to vykoupeno nemocemi a závislostí na pomoci druhých. U řady seniorů pozorujeme vysoký počet diagnóz, v tomto směru už jsme zaznamenali i pacienta se sedmnácti různými diagnostikovanými chorobami. Proto se nejen v rámci programu Nestárneme zaměřujeme vedle samotné léčby nemocí také na kompenzace funkčních handicapů a zlepšení osobnostního potenciálu našich klientů. Přispívá k tomu vedle již zmíněných pohybových aktivit také individuálně nastavená farmakoterapie vedoucí ke snížení mnohdy velkého množství užívaných léků s možným nebezpečím kontraindikace a dále výživové poradenství včetně pitného režimu a doporučení vhodných vitamínů a minerálů,“ uvádí primářka Milena Bretšnajdrová.

 „V našem programu Nestárneme chceme motivovat lidi, aby i ve vyšším věku žili kvalitní život a nebránili se k tomu přispět i vlastním úsilím, což je vlastně mottem celého projektu Ambulance aktivního zdraví napříč všemi jeho programy a generacemi. A jmenovitě u seniorů nám s tím napomáhá i pocit sounáležitosti ke kolektivu dalších účastníků, jenž posiluje motivaci a šance něco opravdu změnit,“ zdůrazňuje ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a iniciátor projektu Ambulance aktivního zdraví prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Při příležitosti prvního výročí od zahájení programu Nestárneme připravují jeho tvůrci společné setkání účastníků, které se uskuteční v úterý 30. května 2023 ve výukových místnostech II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc. Vedle ředitele nemocnice Romana Havlíka a primářky Mileny Bretšnajdrové se jej zúčastní také garant programu za Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Jan Vindiš. Kromě samotného společenského přínosu ze vzájemného setkání bude na programu zhodnocení prvního roku trvání programu a pozitivních výsledků u jeho účastníků.

Zájemci o účast v programu se do něj mohou objednat buď telefonicky na 588 445 805, emailem na adrese geriatrie@fnol.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webu https://druhainterna.fnol.cz/nestarneme-program-pro-seniory.