STOP dekubitům! Tradiční preventivní akce FN Olomouc se zaměří na moderní technologie

30. 10. 2023

Ani moderní medicína je neumí zcela vymýtit. Stále zůstávají velkým problémem, který se týká hospitalizovaných pacientů i osob, o které pečují jejich blízcí. Řeč je o dekubitech neboli proleženinách. Na závažnost potíží, které odborníci řadí mezi tzv. chronické rány, každoročně v listopadu upozorňuje Světový den STOP dekubitům. Bude tomu tak i letos. Fakultní nemocnice Olomouci opět při této příležitosti pořádá celodenní preventivní akci. Zdravotníci nabídnou v pátek 10. listopadu od 9 do 14 hodin v konferenčních prostorách II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické všem zájemcům odbornou pomoc a poradenství. Pořadatelé přitom nachystali celou řadu atraktivních novinek a interaktivních prezentací.

Dlouhodobým působením tlaku dochází k poruše prokrvení dané oblasti a postižená tkáň začne odumírat. Často dochází ke vzniku otevřených ran, k sekundárním infekcím a projevům, které zhoršují kvalitu života člověka, ohrožují jeho život a prodlužují hospitalizaci. Preventivní akce spojené se Světovým dnem STOP dekubitům jsou proto podle odborníků velmi důležité a je samozřejmé, že se k nim FN Olomouc jakožto největší zdravotnické zařízení na střední Moravě připojuje. „Veřejnost se díky naší akci může dozvědět, co dekubity jsou a proč vznikají, jak jim předcházet, ale taky jak pečovat o své blízké s dekubitem,“ vysvětluje náměstkyně nelékařských oborů fakultní nemocnice, Ing. Bc. Andrea Drobiličová, MHA.

Letošní ročník, který se uskuteční v pátek 10. listopadu od 9 do 14 hodin v konferenčních prostorách v přízemí II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické, nabídne nejen ukázky moderních polohovacích lůžek, pomůcek, materiálů a přípravků k ošetřování proleženin, ale také uvede řadu aktuálních novinek a trendů v péči o pacienty s dekubity. „Vůbec poprvé na naší akci přivítáme zahraničního hosta – Stena Bergkratze ze Švédska. Představí nám speciální tlakový senzor, který pomáhá odhalit pacienty s rizikem vzniku dekubitů,“ upozornila vrchní sestra II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Mgr. Lenka Šeflová. Návštěvníci se podle ní mohou těšit také na ukázky antidekubitní a hybridní matrace nebo na prezentaci moderních přístrojů zScanner, s jehož pomocí zdravotníci dokumentují a vyhodnocují rány, a PICOPRESS, který využívají k měření tlaku pod kompresivní bandáži. „Dojde ale samozřejmě i na tradiční témata, například na prevenci a ošetřování dekubitů, stomii a pomůcky k ošetřování stomií, inkontinenci a pomůcky pro inkontinentní, polohování pacientů, správnou výživu nebo rehabilitaci,“ doplnila specialistka ošetřovatelství Mgr. Adéla Kolková.

Světový den „STOP dekubitům“ pořádá Evropský poradní panel pro otázky proleženin, který vznikl v roce 1996 v Londýně a spojuje zdravotníky a vědce s cílem vést a podporovat všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů, především podporou výzkumu, osvětou veřejnosti a ovlivněním politiky související s dekubity. Aktivity v České republice zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

  • Obrázek 1: Program akce Světový den STOP dekubitům. Pro zvětšení klikněte na obrázek.