Zrušení zákazu návštěv u hospitalizovaných pacientů

14. 3. 2022

S účinností od 14. března 2022 byl opatřením MZ ČR zrušen plošný zákaz návštěv u pacientů hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Výjimku tvoří oddělení, kde jsou hospitalizováni pacienti s infekcí COVID-19 (aktuálně oddělení NIP / DIOP Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, oddělení 28C Dětské kliniky a covidové oddělení v budově B - Franz Josef).

Na Hemato-onkologické a Ortopedické klinice jsou návštěvy povoleny pouze individuálně se souhlasem ošetřujícího lékaře. Prosíme, zvažte, zda je dle aktuální situace návštěva skutečně vhodná a nezbytná.

Nadále platí, že navštěvující osoba musí po celou dobu pobytu v objektu zdravotnického zařízení používat jednorázový respirátor FFP2 nebo KN95.